Schengen Vizesi Türleri

Çeşitli Schengen vizesi türleri, Schengen Bölgesine üye ülkelere seyahat etme izni verir. Hepsi farklı kısıtlamalara ve geçerlilik sürelerine sahiptir. Bu vizeler, EFTA ve Avrupa Schengen üyesi ülkelerinde serbest dolaşım imkânı tanır.

Schengen Vizesi Çeşitleri Nelerdir?

Schengen ülkelerinin konsoloslukları/elçilikleri tarafından düzenlenen vizeler, seyahatin mâhiyeti noktasında belirleyici rol oynar. Vizeler için geçerli sınırlamalar seyahat koşullarına bağlıdır.

Buna göre, Schengen vizesi türleri şöyle sıralanabilir:

1.    USV (Tek Tip Schengen Vizeleri):

Bu vize tipi, Schengen Bölgesine Üye üyeliği bulunan ülkelerden birini 6 ayda bir 90 gün süreyle ziyaret etme fırsatı sunar. Schengen bölgesi dâhilindeki ülkelerden geçmeye veya orada konaklamaya müsaade eden bu vize türü, aşağıdaki ülkelerde geçerlidir:

 1. SLOVENYA,
 2. FİNLANDİYA,
 3. HIRVATİSTAN,
 4. BELÇİKA,
 5. AVUSTURYA,
 6. ÇEK CUMHURİYETİ,
 7. ESTONYA,
 8. FRANSA,
 9. DANİMARKA,
 10. YUNANİSTAN,
 11. ALMANYA,
 12. İZLANDA,
 13. MACARİSTAN,
 14. LETONYA,
 15. İTALYA,
 16. LÜKSEMBURG,
 17. LİTVANYA,
 18. HOLLANDA,
 19. MALTA,
 20. POLONYA,
 21. NORVEÇ,
 22. SLOVAKYA,
 23. PORTEKİZ,
 24. İSVEÇ,
 25. İSPANYA,
 26. İSVİÇRE.

Tek Tip Schengen Vizesi, gerek ‘A’, gerekse ‘C’ kategorisi için geçerliliğe sahiptir.

Schengen Vizesi Türleri
Schengen Vizesi Türleri

A Kategorisi:

Bu kategori, Havalimanı Transit Vizesini temsil eder. Söz konusu vize, sahibine Schengen Ülkelerinden birine Schengen Ülkesi Havalimanı dış hatlar bölgesinden seyahat etmesine izin verir.

Kişiler, havalimanı transit vizesini kullanarak aktarmalı uçuş yolu ile Schengen Ülkesi Havalimanından Schengen dışı bir ülkeden farklı bir Schengen dışı ülkeye gidebilirler. Bu şekilde seyahat edecek olanların bu vizeyi almaları zorunlu kılınmıştır.

C Kategorisi:

Bu kategoride yer alan vize ise, sahibine vize geçerliliği doğrultusunda belli bir süre ile bir Schengen bölgesinde ikâmet etme şansı tanıyan Kısa Süreli bir vizedir.

Bahsi geçen kategorideki vize, seyahat maksadına göre aşağıdaki şekillerde temin edilebilir:

 • Çoklu Giriş Vizesi:

Bu vizenin sahibi dilediği gibi Schengen Bölgesine girip çıkabilir. Fakat vize; Schengen Bölgesinde Schengen üyesi bir ülkeyle, Schengen üyeleri içerisinde bulunmayan bir ülke arasında sınırdan geçtiği tarihten başlayıp altı ay arayla, en fazla 90 gün konaklama imkânı verir.

 • Çift Giriş Vizesi:

Bu vizenin sahipleri Schengen Bölgesine 2 defa girme hakkına sahip olur. Vizenin izin vermiş olduğu süre zarfında Schengen Bölgesine girebilir ve buradan çıkıp yeniden girebilirsiniz. O ülkenin dışına ikinci kez çıktığınız zaman vize süresi sonlanacaktır.

 • Tek Giriş Vizesi:

Bu da Schengen vizesi türleri içinde bir hayli yaygındır. Sahibine, Schengen bölgesine belirli bir süre dâhilinde yalnızca bir defa girme hakkı tanır. Girdiğiniz Schengen ülkesinden ayrılırsanız vizenin geçerliliği bitmiş olur. İsterse Schengen Bölgesinde konaklama için izin verilmiş olan süre hâlâ bitmemiş olsun, yine aynıdır. Yani vizenin süresi sona ermiş olur, durum değişmez.

2.    LTV (Sınırlı bölgesel geçerliliği olan vizeler):

Bu vize türü ise sadece ilgili vizeyi düzenlemiş olan Schengen ülkesinde ya da vizeye başvururken hususi olarak belirtilmiş spesifik Schengen Ülkelerinde seyahat edebilmeye izin verir. Söz konusu Schengen ülkelerinin haricinde, önceden belirtilmemiş diğer bütün Schengen ülkelerinde geçersizdir.

LTV vize türünün sahibi olan kişiler ilk yahut son varış yeri hedefi bulunmayan farklı bir Schengen ülkesine giremez / oradan geçemez.

Bu vize çeşidi yalnızca özel durumlarda düzenlenir. Meselâ, ortak USV sistemine bir istisnâ olarak uluslararası zorunluluk altında düzenlenmesi buna örnektir.

Kişinin geçerli bir seyahat belgesi yoksa, fakat âcilen Schengen bölgesine gitmesi gerekiyorsa bu vize türünden yararlanabilir.

3.    Ulusal Vizeler:

Bu vize türüne gelince, ‘D’ kategorisinde yer alır. ulusal vizeler bir Schengen ülkesine yerleşecek veya orada okuyacak yahut çalışacak olanlara verilir. Ulusal çoklu giriş vizeleri de yine belli kimselere verilir.

Bu vizeye sahip olan bireyler Schengen ülkesine istediği gibi giriş ve çıkış yapabilir. Farklı vize koşulları olmaksızın Schengen Bölgesinin tamamında seyahat etme izni kazanır.

Schengen Vizesi Türleri
Schengen Vizesi Türleri

Çok Girişli Ulusal Vize Şartları:

Çok girişli ulusal vize almayı isteyenlerin bazı kriterleri karşılaması gerekir.

Şöyle ki;

 1. Uluslararası öğrenci programları 1 yıldan daha uzun olmayacak bir süre ile vize verecektir. Öğrenci, Schengen ülkelerinden birisinde tam bir müfredat programında okumayı planlıyor da olabilir. Bu vize yine bir yıl süreyle, uzatma ihtimâli olacak şekilde düzenlenir.
 2. Kişi, Schengen Bölgesinden belirlenmiş zaman diliminde ayrılmasına engel teşkil eden âcil bir durumda olabilir. (Sağlık sorunları gibi.)
 3. Yahut kişi, mesleğinden dolayı bir Schengen ülkesine seyahat ediyordur. (Sporcu, ressam vb. profesyonel meslekler bunlardandır.)
 4. Son olarak, Schengen ülkelerinden birinde bulunan araştırma merkezinde veya yükseköğrenim kurumunda pedagojik bir çalışma, buna benzer araştırmalar yapacak olanlara yine çok girişli uluslararası vize verilebilir.

Son Bir Not:

Schengen vizesi türleri konusunu açıkladıktan sonra ayrıca şunu eklemek istiyoruz:

5 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Yönetmeliği çatısı altında bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli bir uzun süreli vizeye sahip üçüncü ülke vatandaşları, her 180 günlük dönemde maksimum 90 gün olacak şekilde Schengen ülkelerinin topraklarında seyahat edebilirler, konaklayabilir.